ગુજરાતી

માં અમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અમલો1અમલો2

અમલો1

પુંલિંગ

  • 1

    અમલદારને બેસવાની જગા; કાર્યાલય; કચેરી.

ગુજરાતી

માં અમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અમલો1અમલો2

અમલો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઇમલો; ઇમારતી બાંધકામ.

  • 2

    અમલદારને બેસવાની જગા; કાર્યાલય; કચેરી.

મૂળ

अ. अमलह्