અમલ ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલ ઊતરવો

  • 1

    સત્તા કે કેફ જતાં રહેવાં.