અર્ધનારીનટેશ્વર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અર્ધનારીનટેશ્વર

પુંલિંગ

  • 1

    શિવનું એક સ્વરૂપ-અડધું પુરુષ અને અડધું સ્ત્રી.