અરે રામ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અરે રામ!

  • 1

    અરેરે; હે ભગવાન!.