અલ્લક દલ્લક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લક દલ્લક

અવ્યય

  • 1

    અધ્ધરપધ્ધર.

અલ્લક દલ્લક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લક દલ્લક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.