અલ્લા બેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલ્લા બેલી

  • 1

    અલ્લા તમારો બેલી હો એવો (વિદાય વેળાનો) ઉદ્ગાર.