અલોલોલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અલોલોલો

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી અળોળોળો; હાલરડું ગાતાં બોલાતો શબ્દ.