અળગું ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અળગું ચડવું

  • 1

    મુદતે અટકાવ ન આવવો.

  • 2

    ગર્ભ રહેવો.