અવ્યહારુતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવ્યહારુતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અવ્યવહારુપણુ.