અવલસાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવલસાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પહેલું વર્ષ.

  • 2

    બેસતું વર્ષ.