અવળું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવળું મોં કરવું

  • 1

    રિસાવું.

  • 2

    મોં ફેરવી લેવું; દુર્લક્ષ કરવું કે નાપસંદગી બતાવવી.