અવસ્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવસ્તા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જ્ઞાન.

 • 2

  પારસીઓનું મૂળ ધર્મપુસ્તક.

મૂળ

फा. उस्तह्

અવેસ્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવેસ્તા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અવસ્તા કે તેની પ્રાચીન ભાષા.

અવેસ્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અવેસ્તા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જ્ઞાન.

 • 2

  પારસીઓનું મૂળ ધર્મપુસ્તક.

મૂળ

फा. उस्तह्