ગુજરાતી

માં અવસ્તાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવસ્તા1અવેસ્તા2અવેસ્તા3

અવસ્તા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જ્ઞાન.

 • 2

  પારસીઓનું મૂળ ધર્મપુસ્તક.

મૂળ

फा. उस्तह्

ગુજરાતી

માં અવસ્તાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવસ્તા1અવેસ્તા2અવેસ્તા3

અવેસ્તા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અવસ્તા કે તેની પ્રાચીન ભાષા.

મૂળ

જુઓ અવસ્તા

ગુજરાતી

માં અવસ્તાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અવસ્તા1અવેસ્તા2અવેસ્તા3

અવેસ્તા3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જ્ઞાન.

 • 2

  પારસીઓનું મૂળ ધર્મપુસ્તક.

મૂળ

फा. उस्तह्