અશ્વધાટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અશ્વધાટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નવ ગણની ચાર લીટીનો એક છંદ.