અસત્યાચરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસત્યાચરણી

વિશેષણ

  • 1

    અસત્ય આચરણ કે વર્તન.