અસ્થિમય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિમય

વિશેષણ

  • 1

    હાડકાવાળું.

  • 2

    માત્ર હાડકાં રહ્યા હોય તેવું (શરીર).