અસ્થિવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અસ્થિ કે હાડકાં સંબંધી વિદ્યા કે વિજ્ઞાન.