ગુજરાતી

માં અસ્પષ્ટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અસ્પષ્ટ1અસ્પૃષ્ટ2

અસ્પષ્ટ1

વિશેષણ

  • 1

    સ્પષ્ટ નહિ તેવું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અસ્પષ્ટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અસ્પષ્ટ1અસ્પૃષ્ટ2

અસ્પૃષ્ટ2

વિશેષણ

  • 1

    સ્પૃષ્ટ નહિ એવું.

મૂળ

सं.