ગુજરાતી માં અહરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અહર1અહર2અહર3

અહરું1

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો ઓરું; અહીંનું; પાસેનું; ઇહલોકનું.

ગુજરાતી માં અહરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અહર1અહર2અહર3

અહર2

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો +આ; અહીંનું.

ગુજરાતી માં અહરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અહર1અહર2અહર3

અહર3

પુંલિંગ

 • 1

  +દિવસ.

ગુજરાતી માં અહરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અહર1અહર2અહર3

અહર

વિશેષણ

 • 1

  +જંગલી; ક્રૂર.

મૂળ

સર दे. अहर=નબળું; प्रा. अहर=અધમ