અહંસત્તાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહંસત્તાવાદી

વિશેષણ

  • 1

    અહંસત્તાવાદમાં માનનાર.