આંકચાળણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકચાળણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીણા છિદ્રવાળી ચાળણી.