આંકડી ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડી ચડાવવી

  • 1

    કડીથી બારીબારણું વાસવું.