આંકડો અધ્ધર ને અધ્ધર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો અધ્ધર ને અધ્ધર

  • 1

    મિજાજ કે તોર નરમ ન પડવો; મગરૂર રહેવું.