આંકડો ઊંચોને ઊંચો રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો ઊંચોને ઊંચો રહેવો

  • 1

    મિજાજ કે તોર નરમ ન પડવો; મગરૂર રહેવું.