આકસ્મિક ફંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકસ્મિક ફંડ

  • 1

    અણધાર્યા ખર્ચ માટેનું ફંડ.