આકાડોકાનો માંડવો રચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાડોકાનો માંડવો રચવો

  • 1

    કાચું કે તકલાદી કામ કરવું.