આકાડોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાડોડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આકડાનું જીડવું.

મૂળ

આક+ડોડી