આકાશનાં તારા માગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશનાં તારા માગવા

  • 1

    અશક્ય માગણી કરવી.