આકાશપાતાળ ફરી વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશપાતાળ ફરી વળવું

  • 1

    દુઃખે ઘેરાઈ જવું; આકાશપાતાળ એક થઈ જવું.