આકાશ હેઠે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશ હેઠે આવવું

  • 1

    અશક્ય શક્ય બનવું.