આંખનું ચણિયારું ખસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખનું ચણિયારું ખસવું

  • 1

    ગુસ્સાથી આંખ ફરવી.