આંખમાંથી કાળાં કાઢી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાંથી કાળાં કાઢી જવા

  • 1

    છેતરી જવું; ઠગવું.