આંખમાં પાણી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં પાણી આવવું

  • 1

    આંસુ આવવાં (ધૂણી, રોગ કે લાગણીથી).