આખરમોસમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખરમોસમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોસમનો પાછલો-છેલ્લો ભાગ.