આખળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખળ

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી પથ્થર ઘડવાની જગા.