આંખો અવળી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો અવળી થવી

  • 1

    છેક નબળું, થાકીને લોથ થવું; ખૂબ શ્રમ પડવો.