આંખ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ કાઢવી

  • 1

    આંખ ઊંચી કરી ડરાવવું; ધમકાવતી આંખ કરવી.