આંખ ચડી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ચડી આવવી

  • 1

    આંખ સૂજી આવી દુખવી; આંખ આવવી.