આંખ ઠરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ઠરવી

  • 1

    આંખ ટાઢી થવી.

  • 2

    ગમવું; પસંદ પડવું.