આંખ નીકળી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ નીકળી પડવી

  • 1

    આંખે કહ્યું ન કરવું; જોયું ન જવું-ન ખમાવું.