આંખ મીંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ મીંચવી

  • 1

    (ઊંઘ કે મરણથી) આંખ બીડવી.

આંખ મીચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ મીચવી

  • 1

    (ઊંઘ કે મરણથી) આંખ બીડવી.