ગુજરાતી

માં આગતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગત1આગતું2આંગત3

આગત1

વિશેષણ

 • 1

  આવેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં આગતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગત1આગતું2આંગત3

આગતું2

વિશેષણ

 • 1

  + આવતું.

ગુજરાતી

માં આગતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગત1આગતું2આંગત3

આંગત3

વિશેષણ

 • 1

  કાઠિયાવાડી અંગત; પોતાનું; સ્વતંત્ર માલિકીનું.

 • 2

  અંગનું; નજીકનું (સગું).

 • 3

  એકલું.