આગલી પાછલી ભૂલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગલી પાછલી ભૂલવી

  • 1

    જૂની વાતને વીસરવું; માફ કરવું.