આંગળાં ચાટી પેટ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળાં ચાટી પેટ ભરવું

  • 1

    જરાતરા વડે આખો સંતોષ મેળવવા મથવું; વ્યર્થ ફાંફાં મારવાં.