આંગળી પર નચાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળી પર નચાવવું

  • 1

    (કોઈને) કહ્યામાં કે વશ રાખવું; પૂરું અનુકૂળ વર્તે એમ કરવું.