આગળ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગળ આવવું

  • 1

    શરત, પ્રસિદ્ધિ વગેરેમાં મોખરે થવું (બીજાને પાછળ રાખી કે રહે એમ).