ગુજરાતી

માં આગવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગવો1આગુવો2

આગવો1

પુંલિંગ

  • 1

    અગ્રણી; ભોમિયો.

મૂળ

જુઓ અગવો

ગુજરાતી

માં આગવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગવો1આગુવો2

આગુવો2

પુંલિંગ

  • 1

    આગવો; અગ્રણી; ભોમિયો.

  • 2

    નેતા.

મૂળ

જુઓ અગવો