આગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગવો

પુંલિંગ

  • 1

    અગ્રણી; ભોમિયો.

મૂળ

જુઓ અગવો

આગુવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગુવો

પુંલિંગ

  • 1

    આગવો; અગ્રણી; ભોમિયો.

  • 2

    નેતા.

મૂળ

જુઓ અગવો