આઘૂડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘૂડો

પુંલિંગ

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.