આચકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આચકો મારવો

  • 1

    જોરથી એકદમ ખેંચવું.