આંચળ ઝરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંચળ ઝરવો

  • 1

    આંચળમાંથી દૂધ ટપકવું.