આજ્ઞાનુસારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાનુસારી

વિશેષણ

  • 1

    આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર.